Στρατηγική

Να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στην εγχώρια αγορά σε σημεία προβολής, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό μας με διψήφιο αριθμό πωλήσεων ετησίως.

Στρατηγική

Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης

Εύρεση νέων στρατηγικών συνεργατών και περαιτέρω επέκταση στην Eλληνκή αγορά

Επέκταση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου με την εκμίσθωση καταστημάτων σε σημεία προβολής του κεντρικού Λονδίνου

1-2 χρόνια

i) Δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων με μεσίτες ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο με εξειδίκευση σε εμπορικά ακίνητα, ii) Προβολές σε καταστήματα σε κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου, iii) διάθεση οικοπέδων στην Ελλάδα με δυνατότητες ανάπτυξης για εμπορικά ακίνητα.

>2 χρόνια

i) Προώθηση/υπενοικίαση των καταστημάτων μας σε ενοικιαστές του Ηνωμένου Βασιλείου, ii) Προώθηση των καταστημάτων μας στο Ηνωμένο Βασίλειο σε εγχώριους ενοικιαστές που θέλουν να αποκτήσουν παρουσία στο Λονδίνο, iii) δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων με εγχώριους ενοικιαστές με προοπτική να γίνουν οι μελλοντικοί συνεργάτες και πελάτες μας.

1

ROI

1

Breakeven