Αυτοτελές ακίνητο, Κοζάνη

Κατάστημα Πάρος – Νάουσα
24 Απριλίου 2017
Κανάρη 23 & Μηλιώνη, Κολωνάκι
6 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: Ελ. Βενιζέλου 30, Κοζάνη
Πληροφορίες Ακινήτου: Στην καρδιά της αγοράς
Μισθωμένο στην ταχύτατη αναπτυσσόμενη εταιρεία FAMOUS SHOE STORES

Φωτογραφίες: