Χώρος Parking στην Νάουσα Πάρου

Αυτοτελές ακίνητο, Νάουσα Πάρος
24 Νοεμβρίου 2017
Νάουσα, Πάρος
24 Ιουλίου 2017
Τοποθεσία: Νάουσα, Πάρος
Πληροφορίες Ακινήτου:
Ανάπτυξη οικοπέδου επιφάνειας 1500 m2 σε parking στη Νάουσα Πάρου
Φωτογραφίες: