Κατάστημα, Αγία Παρασκευή

Κάναρη 23, Κολωνάκι
28 Δεκεμβρίου 2016
Αυτοτελές ακίνητο, Τρίκαλα
18 Αυγούστου 2016
Τοποθεσία: Αγία Παρασκευή, Αγ. Ιωάννου 13
Πληροφορίες Καταστήματος:
Κατάστημα στην Αγία Παρασκευή
1500 m2

Φωτογραφίες: