Αθήνα, Ιπποκράτους 15

Νάουσα, Πάρος
24 Ιουλίου 2017
Κατάστημα Πάρος – Νάουσα
24 Απριλίου 2017
Τοποθεσία: Ιπποκράτους 15, Αθήνα
Είδος Ακινήτου: Κατάστημα
Ισόγειο: 35 m2
Υπόγειο: 35 m2
Πατάρι: 35 m2
Πληροφορίες Ακινήτου:
Σε κεντρικότατο σημείο
Το ισόγειο επικοινωνεί με το υπόγειο και το πατάρι με μεταλλική σκάλα.
Φωτογραφίες: