Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων

Διαθέτουμε μία ευρεία γκάμα εμπορικών ακινήτων, κυρίως καταστήματα στα πιο κεντρικά εμπορικά σημεία της χώρας.

Διαθέτουμε μία ευρεία γκάμα εμπορικών ακινήτων, κυρίως καταστήματα στα πιο κεντρικά εμπορικά σημεία της χώρας.

Περιηγηθείτε σε μερικά από τα ακίνητα μας

Διαθέσιμα ακίνητα προς μίσθωση