Μαίρη Συμεωνίδου

Γραμματεία Δ/ντος Συμβούλου & Επικεφαλής Διοικητικών Διαδικασιών

Η Μαίρη είναι το “δεξί χέρι” του Διευθύνοντος Συμβούλου τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί τον σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης και της υπόλοιπης ομάδας, συντονίζοντας τα καθημερινά τους καθήκοντα. Διαχειρίζεται με επιτυχία το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ η προηγούμενη εμπειρία της στον τραπεζικό, χρηματιστηριακό και ασφαλιστικό κλάδο έχει ενισχύσει τις δεξιότητες οργάνωσης, ευελιξίας και αποτελεσματικότητάς της.

Mary-Simeonidou