Κατερίνα Κόντου

Υπεύθυνη Ανάπτυξης

Η Κατερίνα εντάχθηκε στην εταιρεία το 2022. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της εταιρείας και των ιδιοκτητών αλλά και των μισθωτών και συνεισφέρει στην διεύρυνση της πελατειακής σχέσης. Τα προηγούμενα έτη έχει εργαστεί σε μία από τις πιο επώνυμες πολυεθνικές στον κλάδο του Retail, οπότε γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες των πελατών της εταιρείας.

Katerina-Kontou