Φαίδρα Μιχελάκου

Προϊσταμένη Τμήματος Συναλλαγών

Η Φαίδρα εντάχθηκε στην εταιρεία το 2020 και διαθέτει πολυετή εμπειρία από τον ασφαλιστικό τομέα. Είναι υπεύθυνη για όλες τις οικονομικές συναλλαγές όπως ενδεικτικά η πληρωμή ενοικίων, λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων και έκδοσης τιμολογίων. Συνεργάζεται στενά με το λογιστήριο, διασφαλίζοντας την διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών.

Faidra Michelakou