Ανακοινώσεις

Υπεγράφη σήμερα μίσθωση ακινήτου μας επί της οδού Ευγενίου Βουλγάρεως στην Κέρκυρα με επώνυμη εταιρεία Κοσμημάτων.