Ανακοινώσεις

Υπεγράφη σήμερα μίσθωση ακινήτου μας επί της οδού Ιατροπούλου στην Καλαμάτα με εταιρεία πληροφορικής.